Shop

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden regelen uw toegang tot, gebruik van alle inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn op de https://dewellnesswinkel.nl-website (de ”service”) die wordt beheerd door De Wellness Winkel (”ons”, ”wij” of ”onze”) .

Uw toegang tot onze diensten is onderworpen aan uw aanvaarding, zonder wijziging, van alle hierin vervatte algemene voorwaarden en alle andere gepubliceerde operationele regels en beleidsregels die van tijd tot tijd door ons kunnen worden gepubliceerd.

Lees de Overeenkomst zorgvuldig door voordat u onze Services opent of gebruikt. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van een deel van onze Diensten, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met enig deel van de voorwaarden van de Overeenkomst, mag u onze Services niet openen of gebruiken.

Intellectuele eigendom

De Overeenkomst draagt ​​geen intellectueel eigendom van Ons of van derden aan u over, en alle rechten, titels en belangen in en op dergelijk eigendom blijven (zoals tussen de partijen) uitsluitend bij De Wellness Winkel en haar licentiegevers.

Diensten van derden

Bij het gebruik van de Services kunt u gebruikmaken van services, producten, software, embeds of applicaties van derden die zijn ontwikkeld door een derde partij (’Services van derden’).

Als u services van derden gebruikt, begrijpt u dat:

  • Elk gebruik van een service van derden is op eigen risico en we zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens iemand voor websites of services van derden.
  • U erkent en gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.

Accounts

Wanneer voor het gebruik van een deel van onze Diensten een account vereist is, stemt u ermee in ons volledige en nauwkeurige informatie te verstrekken wanneer u zich registreert voor een account.

U bent als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account. U bent verantwoordelijk voor het up-to-date houden van uw accountgegevens en voor het beveiligen van uw wachtwoord.

U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de beveiliging van uw account dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Service. U mag uw toegangsgegevens niet delen of misbruiken. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw account of wanneer u zich bewust wordt van een andere inbreuk op de beveiliging.

Beëindiging

We kunnen uw toegang tot alle of een deel van onze Services op elk moment beëindigen of opschorten, met of zonder reden, met of zonder kennisgeving, met onmiddellijke ingang.

Als u de Overeenkomst of uw De Wellness Winkel-account wilt beëindigen, kunt u gewoon stoppen met het gebruik van onze Diensten.

Alle bepalingen van de Overeenkomst die naar hun aard de beëindiging moeten overleven, blijven ook na beëindiging van kracht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eigendomsbepalingen, afwijzingen van garanties, schadeloosstelling en beperkingen van aansprakelijkheid.

Disclaimer

Onze Diensten worden geleverd ”AS IS”. en “ZOALS BESCHIKBAAR” basis. De Wellness Winkel en haar leveranciers en licentiegevers wijzen hierbij alle garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, af, inclusief, maar niet beperkt tot, de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Noch De Wellness Winkel, noch haar leveranciers en licentiegevers geven enige garantie dat onze Diensten vrij zijn van fouten of dat de toegang daartoe continu of ononderbroken zal zijn. U begrijpt dat u naar eigen goeddunken en op eigen risico inhoud of services downloadt of anderszins verkrijgt via onze Services.

Jurisdictie en toepasselijk recht

Behalve voor zover enig toepasselijk recht anders bepaalt, worden de Overeenkomst en elke toegang tot of gebruik van onze Diensten beheerst door Nederlands recht.

De juiste plaats voor eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst en toegang tot of gebruik van onze Diensten zijn de staats- en federale rechtbanken in Nederland.

Wijzigingen

De Wellness Winkel behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen of te vervangen.

Als we materiële wijzigingen aanbrengen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen door een bericht op onze website te plaatsen, of door u een e-mail of andere communicatie te sturen voordat de wijzigingen van kracht worden. In de kennisgeving wordt een redelijke termijn aangegeven waarna de nieuwe voorwaarden van kracht worden.

Als u het niet eens bent met onze wijzigingen, moet u stoppen met het gebruik van onze Services binnen de aangegeven opzegtermijn, of zodra de wijzigingen van kracht worden.

Uw voortgezet gebruik van onze Services is onderworpen aan de nieuwe voorwaarden.

Shopping Cart0

Winkelwagen